Ďalšia nezákonnosť ÚRSO, teraz s podporou premiéra

Situácia ohľadom regulácie cien energií a špeciálne cien elektriny sa namiesto zlepšovania iba viac zamotáva. V nedávnom článku sme upozorňovali na nedodržiavanie zákonov na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (Holjenčíkové dlhy – nástupca to nebude mať ľahké). P. Holjenčík síce odstúpil a od 8. 2. by podľa zverejnených informácií nemal už byť vo funkcii. Ale ceny elektriny sú stále problémom. K prehĺbeniu problému prispieva aj svojimi vyhláseniami aj predseda vlády. Tie jeho oficiálne vyhlásenia oznamujú, že ÚRSO opätovne ide porušiť zákon.

V čom je návrh novej vyhlášky protizákonný

Predseda vlády a minister hospodárstva 6. 2. usporiadali tlačovú konferenciu, kde oznámili ďalšie pokračovanie v situácii s cenami elektriny na rok 2017. Video záznam z tejto tlačovej konferencie je tu Robert Fico: Nie je žiadny dôvod, aby ceny energií pre domácnosti v roku 2017 išli hore. Na tlačovke doslovne p. premiér povedal: “Vyhláška bude schválená v skrátenom legislatívnom konaní a mohla by byť ponúknutá na uverejnenie v Zbierke zákonov v podstate okamžite, nie je tu potrebné žiadne medzirezortné pripomienkové konanie, úrad môže priamo rozhodnúť,” a práve v tomto sa p. premiér mýli. Na tvorbu právnych predpisov máme zákon. Ten určuje aj formu a povinnosť pripomienkovania. Nie je to teda na rozhodnutí premiéra a už vôbec nie na rozhodnutí predsedu úradu. Viď Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo jeho znenie v záväznej elektronickej zbierke zákonov).

Tento zákon v § 1 “Predmet úpravy” a ods. (1) výslovne stanovuje: “Tento zákon upravuje základné pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“), ktorými sú Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“), vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska a ich vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).

A regulačný zákon (č. 250/2012) stanovuje: “§ 4 Úrad ods. (1) Úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zákon o tvorbe právnych predpisov jednoznačne stanovuje v § 10 “Pripomienkové konanie”:

(1) Návrh právneho predpisu sa povinne zverejňuje na pripomienkové konanie na portáli.
(2) Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť uplatnenia pripomienok verejnosťou.

ÚRSO (ak chce dodržať zákon) teda nemá inú možnosť ako poslať novelu vyhlášky do medzirezortného pripomienkového konania na www.slov-lex.sk.

Podľa legislatívnych pravidiel Vlády SR sa ŕad akurát môže rozhodnúť medzi riadnym pripomienkovým konaním (zvyčajne 15 dní) alebo skráteným, ktoré má minimálne 7 dní.

Ďalšie omyly a dezinformácie

Na tlačovke, a v iných textoch, stále zaznievajú nepresné informácie. Dezinterpretuje sa postupnosť a legislatívna náväznosť. Zmena vyhlášky je síce dobrý a správny krok, avšak tá sama o sebe ceny v jednotlivých distribučkách nezmení. Vyhláška iba stanovuje všeobecné pravidlá a na základe tejto vyhlášky môže ÚRSO vydať nové cenové rozhodnutia. Bez platnej a v zbierke zákonov uverejnenej vyhlášky nemôže úrad za žiadnych okolností meniť cenové rozhodnutia tak aby sa ceny vrátili na úroveň roku 2016.

Postupnosť krokov

Úrad môže postupovať iba v súlade so zákonmi SR, A ti mu dávajú iba možnosť:

  1. Zverejniť návrh (novely) vyhlášky na skrátené medzirezortné konanie.
  2. Spracovať pripomienkové konanie.
  3. Posunúť prerokovanú vyhlášku na Legislatívnu radu Vády SR.
  4. Po prerokovaní na legislatívnej rade zverejniť vyhlášku v zbierke.
  5. Po nadobudnutí účinnosti prepracovať cenové rozhodnutia pre jednotlivé distribučné spoločnosti (buď na návrh DS, alebo na základe vlastného podnetu).
  6. Až po ich zverejnení sa môžu stať právoplatné.

Retroaktivita a faktúry

Ďalším omylom (neúmyselným alebo zámerným) je vyhlasovanie, že spotrebitelia nemusia faktúry platiť alebo dokonca roztrhať. To je hrubé narušenie právneho zmyslu každého právneho štátu. V jednej chvíli nemôžu danú oblasť riešiť dve verzie právneho predpisu. Navyše v našom regióne je retroaktivita (zmena predpisov a ich vplyvu spätne) neprípustná. Je to jedno z najzákladnejších pravidiel nášho práva.

A teraz k vysvetleniu čo to znamená: Vyhláška ÚRSO č.260/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nadobudla účinnosť 30. septembra 2016 okrem § 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017. To znamená, že od 1. 1. 2017 je to jediná cenová vyhláška určujúca cenovú reguláciu. Na základe nej boli vydané cenové rozhodnutia. S platnosťou od 1. 1. 2017 vydalo ÚRSO Cenová rzhodnutie pre SSE-D, a.s č. 0017/2017/E. Týmto rozhodnutím stanovil jediné platné ceny  od 1. 1. 2017. Svojím rozhodnutím spracoval úpravu cenového rozhodnutia č. 0164/2017/E  zo dňa: 25.1.2017. V ňom sa menia niektoré zložky cien, ale aj spätne od 1. 1. 2017.

V odôvodnení úrad zdôvodnil, že účinky rozhodnutia č. 0164/2017/E sú aj spätne. Neviem záväzne posúdiť, či jeho zdôvodnenie má aj reálny právny základ.

Avšak po (správnej) zmene vyhlášky už nevidím možnosť rovnakej právnej argumentácie a teda nové cenové rozhodnutia, ktoré bude musieť úrad spracovať nebudú môcť platiť aj spätne od 1. 1. 2017. Tie budú môcť nastúpiť účinnosť až od platnosti tejto budúcej vyhlášky. A bez ohľadu na to či ÚRSO dodrží zákon č. 400/2015 alebo nie, tak nové cenové rozhodnutia už nemôžu byť menené za január 2017.

Záver

ÚRSO musí zostať vo svoje činnosti pod kontrolou v medziach zákon, a to aj pod kontrolou verejnosti. To k čomu došlo s energiami (regulovanými činnosťami) – elektrinou, plynom a vodou – v roku 2017 nie je jednorázové a náhodné zlyhanie. Je to ukážka nekompetentného správania už bývalého predsedu úradu.

Minimálne jeden z predpisov úradu bol vyhlásený za protiústavný (viď tu: Neústavnosť G-komponentu plne oficiálna). Súčasný chaos s cenami nastal aj napríek obrovskému množstvu pripomienok v medzirezortnom pripomienkovaní verejnosťou, zväzmi, spoločnosťami a aj orgánmi štátu (napr. tu: Jedna bitka vyhraná – vojna ešte nie: pripomienkovanie novely vyhlášky ÚRSO aj tu: Riešenia energetickej chudoby sa posunulo – vlastne nikam).

Akú máme záruku, že bez pripomienkovania spracuje a uplatní ÚRSO vyhlášku správne? Žiadnu.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.