Holjenčíkové dlhy – nástupca to nebude mať ľahké

“Malá” energetická kríza sa dostala do ďalšieho dejstva. Ešte pred mesiacom si málokto vedel predstaviť, že pán energií medzi Tatrami a Dunajom už za chvíľu nebude neotrasiteľný a neohroziteľný. No časy sa menia a dúfajme, že aspoň niečo k dobrému. Na týchto stránkach som viacej krát upozorňoval na prehrešky úradu na čele s p. Holjenčíkom. No odstúpenie predsedu je iba malý krôčik k vyčisteniu energetiky.

Článok je inšpirovaný dvoma vstupmi, prvý z HN online a druhý z blogu Karola Galeka. Avšak tých problémov je ďaleko viac. A až pri štúdiu podkladov som narazil na základný problém p. Holjenčíka – neúcta k zákonom. Lenže tá je u neho aj od začiatku pôsobenia na ÚRSO. Vlastne sa tak aj stal jeho predsedom. To ale až v druhej časti článku. Najskôr si pozrieme prehrešky a dlhy čo na úrade zostanú.

Dlhy a prehrešky ÚRSO pre nového predsedu

Začiatok vychádza z článku Tri kauzy, ktoré ostanú, aj keď Holjenčík odídeň. Sú to tak základné veci, že sa neustále opakujú: G-komponent, Stop stav pre nové OZE a Strata podpory – najväčší “boom” mala v roku 2015. Všetky tri sú v pilote EK (predbežné vyšetrovanie Európskej komisie). Dve sú na Ústavnom súde. Vlastne už iba jedna. Ku G-komponentu sa už ÚS SR vyjadril a vyhlášku ÚRSO v jej časti označil za protiústavnú.

Širší rozmer úradovania p. predsedu ukázal Karol Galek v článku Potopa po Jozefovi Holjenčíkovi. Aby som citoval: “Nového predsedu, nech to už bude ktokoľvek, tak čaká zdanlivo ťažká úloha napraviť všetko to, čo Jozef Holjenčík v energetike pokazil, či poohýbal podľa svojich predstáv. V skutočnosti bude mať úlohu iba jednu. Otvoriť kôš a výsledok práce svojho predchodcu tam zmiesť jedným šmahom. Následne nanovo a od základu začať budovať naozaj nezávislý a transparentný regulačný úrad.

Ostatné malé aj veľké “veci”

Časovo a priestorovo neobmedzená regulácia je neprípustná. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. My tu máme paušálnu reguláciu všetkých zložiek ceny elektriny pre domácnosti a väčšiny pre firmy – viac tu: energia.dennikn.sk/dolezite/zemny-plyn-a-ropa/sud-eu-neprimerana-regulacia-cien-energii-je-protipravna/17624/

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) – jej stanovenie a výpočet je čisto záležitosť ÚRSO. Na jej nezákonnosť ukazujú viacerí: Podľa SaS je tarifa za prevádzkovanie systému nezákonnáEICP žaluje veľkých dodávateľov elektriny.

Deficit TPS u RDS – nie len, že samotný systém je problematický, ale aj jeho vykonanie zlyháva: i napriek tomu, že úrad nastavil výber a vyplácanie TPS pre podporu OZE, KVET a domáceho uhlia, tak je systém nedostatočný a zle vykonávaný. Deficit (dlh) v systéme presahuje stovky miliónov €. Širší popis tu: Najväčší „problém“ rozvoja slovenského OZE – jeho minulosť = TPS, koľko je ten dlh sa dá ľahko/ťažko vyhľadať. Jeden zo zdrojov je tu: Ďalšia distribučka priznala miliónové straty pre systém podpory zelenej energie.

Neefektívne kontroly bez výsledkov: Úrad vykonal dve veľké kontroly fotovoltických elektrární – 400 najväčších FVE v roku 2011 a paušálnu kontrolu cez 1 200 FVE v roku 2012. Očakávali by sme výsledok – žiaden nie je publikovaný, viď viac tu: Reakcia na rozhovor s hovorcom ÚRSO. Navýšený rozpočet úradu o skoro 2 mil. € na rok 2016 – kontrola distribučiek. Výsledok? Tri biedne marktingové odseky na stránke úradu. Citujem: “Do práce sa zapojilo viac ako 100 odborníkov a napísalo sa viac ako 110 znaleckých posudkov, ktoré zachytili aktuálny stav nielen v rovine ekonomickej, to znamená v hodnotovom vyjadrení majetku, ale aj technický stav tohto majetku,” konštatoval Jozef Holjenčík.” viď: Úrad o výsledkoch kontroly tzv. regulovanej bázy aktív (RAB)

Reálny a detailný výpočet ceny výkupu z OZE a KVET – úrad napriek viacerým výzvam z viacerých strán nikdy poriadne nezverejnil v žiadnom roku na základe čoho spočítal výšku podpory pre jednotlivé druhy OZE a KVET.

TSS a TPS za vlastnú spotrebu – od roku 2011 je v cenovej vyhláške povinnosť platiť TPS a TSS (Tarifa za systémové služby) za elektrinu, ktorú si výrobca sám vyrobí a aj sám spotrebuje. Je to jeden z najviac nelogických prístupov. Dá sa to prirovnať tomu, ako keď si sami vypestujete zeleninu, ale potom vám vyhláška určí, že musíte prepravcom zeleniny zaplatiť poplatok za túto vašu zeleninu.

Evidencia a reálne vyjadrenie podpory OZE, KVET a domáceho uhlia – koľko je TPS v €/MWh vieme. Je to cenových rozhodnutiach ÚRSO. Ako však OZE, KVET, domáce uhlie a OKTE vstupujú do TPS? Naposledy sa úrad podelil s informáciou v roku 2011: URSO.gov.sk/sites/default/files/OZE_analyza_12-01-2011.pdf. Že s výškou TPS čarujú ako sa im zachce ukazuje článok tu: Ako je to so Slnkom na Slovensku? TPS, ÚRSO a iné.

A dostávame sa k ďalšiemu bodu: konanie nad rámec zákonov. Príklad môžme nájsť vyše (G-komponent), ale aj v priebehu rokov. Už v máji roku 2010 úrad pod vedením svojho šéfa navrhol v cenovom výnose zníženie výkupnej ceny pre fotovoltiku o 30 %. I napriek tomu, že zákon dovoloval zníženie iba o 10 %. Po proteste sa vyhláška zmenila a úroveň zmeny cien išlo pod 10 %.

Ďalší príklad v návrhu novely vyhlášky č. 221/2013 pribudlo do § 9 ods. (4), § 10 ods. (3), § 10a ods. (3), § 10b ods. (3)  text: “Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.” Ale zákon č. 309/2009 jasne hovorí iba, že § 3 ods. (10) “a strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti“. V rozporovom konaní na bol úrad na nesúlad upozornený. Sú to jemné detaily, ale podstatné. Zákon hovorí, že zariadenie môže byť iba na jednej budov. Vyhláška však povedala, že na budove môže byť iba jedno zariadenie. A to by trebárs u bytovky znamenalo, že iba prvý kto si nainštaluje môže mať, iní nie.

Posledný príklad je z vlaňajšieho decembra: Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO. Je síce fakt, že tieto rozpory úrad odstránil (Združenia OZE proti nelegálnosti legislatívy spolu), ale ako je možné že šéf s 10 ročnou praxou v riadení úradu dovolí nezákonný návrh vyhlášky vôbec publikovať? Asi preto, že nemá úctu voči zákonom.

Predseda úradu bol vyše päť rokov v rozpore so zákonom

Nemôžme sa čudovať, že si predseda zákony vysvetľuje po svojom. Je to dane aj tým ako sa stal predsedom úradu. Od svojho nástupu až po platnosť nového zákona o regulácii (č. 250/2012) vykonával funkciu predsedu úradu protizákonne. Pozrime sa na to čo sa stalo.

Pôvodný zákon o regulácii vstúpil do platnosti v roku 2001. Ten už sa nedá stiahnúť z webu. Ale mám ho v svojej knižnici. Ten v § 7 ods. (1) hovoril: “(1) Na čele úradu je predseda. Predsedom úradu je predseda regulačnej rady.“. Do roku 2006 to bolo tak. Ale potom prišla novela č. 107/2007, ktorá vstúpila do platnosti 15. marca 2007. Podpísaní pod ňou: Ivan Gašparovič v. r. (vtedy prezident), Pavol Paška v. r. (vtedy predseda NR SR) a Robert Fico v. r.  (vtedy 1. x premiér). Šéfom úradu aj rady teda bola jedna osoba.

No a táto novela zmenila význam funkcie predsedu úradu a predsedu rady. V § 7 “Predseda úradu a podpredseda úradu” sa výslovne píše ods. (1) “Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).” A v ďalšom ods. (3) “Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda úradu, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda.

Dokonca v § 9 bolo výslovne v ods. (7)  písané “Členstvo v Rade pre reguláciu je nezlučiteľné s funkciou predsedu úradu a podpredsedu úradu…“.

Nikde v zákone nie je napísané, že predsedu úradu zastupuje predseda rady. A ako sa nový predseda Rady pre reguláciu podpisoval: “predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“. Viď výročné správy 20072010. Výročná správa v zásade nie je rozhodujúci právny akt. Pozrime sa teda na cenové rozhodnutia z tohto obdobia. Tie sú tu: archív rozhodnutí. Zoberme abecedne prvé z roku 2010: urso.gov.sk/sites/default/files/rozhodnutia/0071_2010_E.pdf  a kto je pod ním podpísaný? Ing. Jozef Holjenčík predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

Vo výročnej správe za rok 2011 radšej už ani nie je podpísaný, ale je tam v príhovore iba spoločná fotka celej Rady pre reguláciu.

Až prijatie nového regulačného zákona (č. 250/2012) parlamentom za jednofarebnej vlády Smeru-SD zlúčilo funkciu predsedu ÚRSO a predsedu Regulačnej rady do jednej osoby. A vyše popisovaný § 9 ods. (7) vlastne úplne obrátilo na ruby. Pod týmto zákonom je podpísaný: Ivan Gašparovič v. r. (vtedy prezident), Pavol Paška v. r. (vtedy predseda NR SR) a Robert Fico v. r.  (vtedy 2. x premiér)

To je zrejme aj obdobie, kedy sa p. Holjenčík naučil chápať zákony neštandardným spôsobom.

Nie som právnik a už vôbec právny teoretik. Ale ak rozhodnutia z rokov 2007 až do vyše polky roku 2012 podpisovala osoba, ktorá na to nemala právo, sú vlastne platné?

Pozitívne na záver

INESS zverejnil krátky zoznam toho čo by mal nový predseda spĺňať: Tlačová správa: Čo žiadať od nového predsedu URSO. Ja dodám, že na začiatok by stačilo keby aspoň dbal na dodržiavanie súčasných zákonov.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.