Zlá alebo dobrá správa? – zákon o podpore OZE a KVET sa nebude v 2017 meniť

Pred časom sme vás v článku Energetiku čaká komplexná zmena legislatívy informovali, že rok 2017 bude rokom zmien všetkých energetických zákonov. Bol to návrh plánu legislatívnych úloh vlády (PLÚV). 

To však už neplatí. Ministerstvo hospodárstva v pripomienkovom konaní žiadalo zrušiť úlohu novelizovať zákon o podpore OZE a KVET (č. 309/2009) a zákon o tepelnej energetike (č. 657/2004). A vláda im na svojom rokovaní dna 14. 12. 2016 vyhovela.

Prečo sa zrušila novelizácia zákona o tepelnej energetike?

Formálne MH SR v pripomienkovom konaní požiadalo z tohto dôvodu: “Vzhľadom na rozsah potrebných legislatívnych úprav vyplývajúcich z významných koncepčných zmien, ale aj novelizácie predmetnej legislatívy EÚ, ktorá sa predpokladá až v roku 2018, je potrebné predmetnú úlohu z PLÚV SR na rok 2017 vypustiť. 

Teda novelizácia zákona je presunutá najskôr na rok 2018. Zákon o tepelnej energetike je zákon, ktorý volá po zmene. Ale zmene, ktorú chcú menší výrobcovia, niektorí majitelia bytov a opozícia. Tu zatiaľ nevidím veľa priestoru na dohodu a realizáciu. Nechajme sa však prekvapiť.

Malou náplasťou je novela zákona c. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov z dielne MDVaRR SR . Tá by mala realizovať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky v časti zjednodušenia administratívneho procesu. Súčasne bude cieľom návrhu malo byť zintenzívnenie obnovy rodinných domov a zatraktívnenie tohto programu zatepľovania rodinných domov.

Prečo sa oficiálne zrušila novelizácia zákona o podpore OZE?

Ako zdôvodnilo MH SR: “Vypracovanie predmetného návrhu zákona, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vyplýva z uznesenia vlády SR č. 73/2016 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, a to v termíne do 15. 03. 2017. Ponechanie predmetnej úlohy v PLÚV SR v pôvodne navrhovanom termíne, by bolo v rozpore s bodom B.6 uznesenia vlády SR č. 73/2016.

Jednoduchšou rečou povedané, OZE teraz meniť nemáme čas.

Je dobre, že sa zákon o OZE nebude meniť?

Už v nadpise je vidieť, že zrušenie novelizácie zákona o podpore OZE je ťažko hodnotiť.

Toto všetko sú dôvody prečo je zle, že sa zastaralý zákon nejde meniť:

Na jednej strane je fakt, že sa zmenili podmienky – technológia je lacnejšia ako v čase prijímania zákona. Systém podpory cez TPS sa ukázal ako nie dobre navrhnutý a riadený: Najväčší „problém“ rozvoja slovenského OZE – jeho minulosť = TPS.

OZE by potrebovalo nové prístupy – sama vláda sa vo svojom programovom vyhlásení prihlásila k nákladovo efektívnej podpore OZE. Súčasná forma a jej naplnenie v praxi to však už nespĺňa. Regionálne distribučky nechcú pripájať nové zdroje. Jednak to zdôvodňujú technicky, ale najmä je za tým opäť finančný problém TPS a narastania deficitu. A keďže sa vlastne ani iným spôsobom ako cez doplatok a povinný výkup OZE výroba nedá riešiť, tak sa rozvoj iných ako malých zdrojov zastavil.

Návrhy na iný prístup – OZE finančne nepodporovať, ale zasa mu aj neprekážať, zatiaľ nenašiel podporu. Novela by teda pre nové zdroje OZE bola viac ako potrebná.

Na druhej strane sú tu aj dôvody prečo som rád, že sa zákon nejde meniť:

V prvom rade je to preto, že sa v súčasnej dobe nedá od koalície očakávať návrh pozitívnej zmeny k novému systému rozvoja (ani nie už podpory, len rozvoja). Ústavný súd rozhodol o G-komponente, aj napriek tomu sa bolo treba postaviť legislatívnym návrhom proti jeho znovuzavedeniu (viď tu: G-komponent bez zmluvy o prístupe hádam opravdu končí – pripomienkové konanie úspešné).

Taktiež si pamätáme ako v roku 2013 dvoma novelami (30 a 382) zásadne zhoršili podporu. Novela č. 30/2013 priniesla silné sankcie za zmenu v zapojení elektrární, za zvýšenie výkonu, zmenila nelogicky definíciu inštalovaného výkonu na FVE. Druhá novela (č. 382/2013) priniesla síce § 4a – malý zdroj, ale súčasne zmenila § 4 ods. (3) čo vyústilo do prúšvihu so stratou podpory a je to v riešení Ústavného súdu.

Preto je reálna obava, že pri novele zákona o podpore si predstavitelia štátu vymislia ďalšiu z možností ako zmeniť systém podpory pre stávajúce elektrárne z OZE a KVET. A v takto súčasne nie veľmi dobre napísanom zákone je ešte dosť miesť, kde sa dá súčasným výrobcom uškodiť. Lebo zatiaľ sa darí udržať mýtus o tom ako OZE zdražujú elektrinu. Aj keď to nikdy nebola pravda, viď: Skutočne OZE zdražuje elektrinu?

Záver

Na teraz vlastne zostávame bez záveru. Jediné čo vieme robiť, je čakať a byť v strehu, či náhodou sa novelizácia zákona o podpore OZE neprenesie na plecia poslancov. Nebolo by to prvýkrát, čo sa vláda rozhodla neriešiť, čo potom koaliční poslanci navrhli zmeniť. Môžem sľúbiť, že budeme strážiť aj túto možnosť.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.