SAPI: Nová vyhláška regulátora zohľadnila rozhodnutie Ústavného súdu v kauze G-komponent

Spor v kauze G-komponentu sa mal ukončiť doručením rozhodnutia ústavného súdu s odôvodnením obom zúčastneným stranám. Toto rozhodnutie bolo doručené dňa 28.9.2016, teda viac než 3 mesiace po vyhlásení rozsudku. Distribučné spoločnosti ale podľa členov SAPI posielajú výrobcom elektriny faktúry aj naďalej. Kto má a kto nemusí platiť G-komponent podľa aktuálne platnej legislatívy, vysvetľuje advokát Pavol Poláček.

Ústavný súd vo svojom rozhodnutí v kauze G-komponent vyčítal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, že pri zavádzaní G-komponentu nepostupoval v medziach zákona a že prekročil svoje zákonné kompetencie. V zmysle zákona bol totiž Úrad oprávnený iba na výkon cenovej regulácie, teda reguláciu ceny, ako odplaty za poskytnuté služby. Úrad nebol oprávnený na zavádzanie nových poplatkov.

Znenie novej vyhlášky reflektuje túto výčitku práve v zmene terminológie, keď slovné spojenie platba za prístup do distribučnej sústavy bolo nahradené spojením cena za prístup do distribučnej sústavy. Toto sa odráža aj v novom názve celého ustanovenia, ktorý znie “Cenová regulácia prístupu (…)”. Podľa novej vyhlášky tak G-komponent už nie je platbou, ktorú sú povinní platiť všetci výrobcovia, bez ohľadu na to, či prístup do distribučnej sústavy využívajú alebo nie. G-komponent sa z poplatku zmenil na cenu, teda na odplatu za konkrétnu službu. Preto sú G-komponent povinní platiť iba tí výrobcovia, ktorí službu prístupu do distribučnej sústavy využívajú na základe zmluvy o prístupe.

Príslušné ustanovenia novej vyhlášky priamo neukladajú žiadnemu výrobcovi povinnosť platiť G-komponent. Ide o technické právne normy, ktoré iba upravujú výpočet, akým sa určí výška g-komponentu a spôsob akým sa bude uhrádzať (na základe faktúry).

Ustanovenia novej vyhlášky je potrebné vykladať vo svetle nedávneho rozhodnutia ústavného súdu, zákonov a ústavy. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí jasne uviedol, že Zákon o energetike výrobcom elektriny neukladá povinnosť platiť cenu za prístup do distribučnej sústavy inak, ako na základe platne uzavretej zmluvy o prístupe, ktorej uzavretie je právom a nie povinnosťou výrobcu. Výrobcovia elektriny, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe nie sú povinní G-komponent platiť.

Výrobcovia elektriny, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe nie sú povinní G-komponent platiť ani podľa novej vyhlášky. Táto povinnosť totiž nemá žiaden právny základ, nakoľko výrobcom elektriny nevyplýva zo Zákona o energetike a ani z iných zákonov. Povinnosť platiť G-komponent nevyplýva ani z novej vyhlášky, nakoľko príslušná časť vyhlášky, z ktorej táto povinnosť pôvodne vyplývala bola zrušená a v novej vyhláške sa už nenachádza.

Zdroj: SAPI.sk/nova-vyhlaska-regulatora-zohladnila-rozhodnutie-ustavneho-sudu-v-kauze-g-komponent/, publikované v plnom znení so súhlasom SAPI.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.