Posuny v alternatívnej energetike

Od nového tisícročia sa povedomie obyvateľov tejto planéty rozširuje o zodpovednosť za zmeny klímy. Či je za zmeny výlučne zodpovedný človek alebo aj iné vplyvy nechám na posúdenie iným. Dôležité je, že sa zmeny skutočne dejú. Spotreba energií vo svetovom meradle narastá a trend vyspelých krajín k lepšej energetickej efektívnosti zatiaľ iba spomaľuje tempo jej nárastu. Väčšina tejto spotreby je zásobovaná fosílnymi palivami, ktoré sa na planéte nahromadili za dlhé milióny rokov. Ropa, uhlie aj zemný plyn priniesli do energetiky zásadnú zmenu – lacný a ľahko transportovateľný zdroj energie.

Objav využívanie elektriny ešte viac prispel k zmenám. Miesto výroby a spotreby elektriny (celkovo energií) sa začali oddeľovať, až sme dospeli k takmer úplnej nezávislosti týchto dvoch pólov energií. Zabudli sme čo všetko sa musí najskôr stať aby sme mohli zasvietiť svetlo, pozerať televízor alebo mať teplo v domácnosti. To že niekto musí vyťažiť milióny ton uhlia, navŕtať tisíce vrtov do zeme aby sme z nej dostali (kedysi) lacnú ropu a zemný plyn. Nevnímame že sa to deje tisíce kilometrov od nás a tie zásoby sa zmenšujú. Našťastie sa za posledných 10 rokov viac a viac zlepšuje technológia využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Doslova sa dá hovoriť o renesancii obnoviteľných zdrojov, nakoľko pred objavením výhod fosílnych palív to boli práve OZE, ktoré zabezpečovali teplo a svetlo v čase ich nedostatku. Samozrejme v tých časoch sa to nevolalo OZE, ale klasicky drevo, voda, vietor. Vodné a veterné mlyny sú našou historickou súčasťou. Použitie ohňa je asi jednou z najstarších technologických zmien, ktorá nás dostala na inú dráhu žitia ako ostatné primáty. Používanie biologických zvyškov na výrobu bioplynu je dokumentované v Číne už viac ako 2000 rokov.

Keď sa vrátime späť k tejto renesancii OZE, tak Slovensko sa zaviazalo naplňovať ciele EU – do roku 2020 mať 20 % energie z OZE. Premietlo sa to do viacerých dokumentov a najdôležitejší bol zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Z.z. Ten nastolil rámce (opätovného) rozvoja OZE na Slovensku. Technológie výroby elektriny z OZE v tom čase boli pomerne drahé a rozbeh ich používania potreboval špeciálne financovanie. Zákon stanovil spôsob podpory cez povinný výkup elektriny a špeciálny príplatok za produkciu tejto „zelenej“ elektriny. Zákon zadefinoval výkup elektriny na straty a doplatok – zložky tejto špeciálnej ceny. Ich výšku určuje na základe cien technológii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Pri takto nastavených podmienkach sa aj u nás začala zmena „klasickej“ – fosílno-atómovej centralizovanej energetiky. Do tohto pomerne uzavretého okruhu odborníkov sa dostali stovky stredných výrobcov. Okolo 300 fotovoltických elektrární s výkonom od 0,5 až 4 MW. Cez 200 malých vodných elektrární (30 kW až 5 MW) a viac ako 100 bioplynových staníc (elektrární) s výkonom okolo 1 MW. Ale tiež tisícky (cez 2000) malých „výrobcov“ s fotovoltikou na streche, ktoré predstavujú často aj „pár“ panelov – aj 2 kW výkonu. No a tu práve začalo pôsobiť značné politicko-ľudské pnutie. Nie je reálne možné očakávať, že výrobca elektriny so zdrojom 2 kW na streche domu, ktorý je navyše bežný zamestnanec v úplne inej oblasti je a bude schopný riešiť tie isté povinnosti a prehľad v obore ako výrobca elektriny z fotovoltiky na zelenej ploche alebo bioplynka, ktorej denno-denná obsluha si vyžaduje aj 6 ľudí. A tieto stredné zdroje sa samozrejme nemôžu rovnať napríklad Elektrárni Mochovce, ktorá má 1500 zamestnancov.

Najväčšou obeťou týchto zmien v energetike ale nie sú klasický výrobcovia – u nás najmä Slovenské elektrárne a.s. Sú to iné klasické energetické podniky – tie, ktoré elektrinu doručia až spotrebiteľovi: distribučné sústavy a dodávatelia elektriny. To sú tí čo v súčasnej dobe pociťujú najväčšie zmeny. Tradiční dodávatelia elektriny, inak povedané obchodníci, sa vyrovnávajú s dvoma tlakmi súčasne – príchod liberalizácie trhu a vlastná výroba elektriny z OZE. Liberalizácia priniesla množstvo iných konkurenčných obchodníkov s elektrinou a to zmenšuje obraty. A spotrebiteľ, ktorý si vyrobí časť elektriny sám ju predsa nemusí kupovať. A zmeny v množstve predaného tovaru – elektriny – sa pohybujú v desiatkach percent.

Distribučné spoločnosti zodpovedné za hladkú, plynulú a spoľahlivú dodávku tiež musia riešiť zásadné zmeny. Z budovania technológie prenosu a distribúcie jasne definovaného malého počtu výrobcov k širokej spotrebe po celom území sa musia prispôsobiť enormne narastajúcemu počtu rôznych výrobcov kdekoľvek. Bohužiaľ pre nich to nie je len zmena počtu výrobcov. Je to obrovské množstvo malých technických zmien po celej ich sústave. Zmeny napätí, zmeny záťaží medzi fázami, obojsmerné toky cez trafostanice, zmeny meraní energetických tokov, prítomnosť iného zaťaženia harmonickými, zmeny a často dynamické vo výrobe aj spotrebe. To je vymenovaných len niekoľko zmien, ktoré navyše musia riešiť a súčasne na tisíckach miest súbežne.

Z vyššie naznačených zmien v energetike sa dá dostať dvoma spôsobmi – reštrikciou a útlakom (cieľ je návrat do pôvodného stabilného stavu) alebo vzájomnou komunikáciou a prispôsobenia sa tejto dynamickej zmene. V prvom prípade je to rigidné trvanie na pravidlách z predchádzajúcej doby, ktoré už sú často neplatné alebo nerealizovateľné a nepraktické a dokonca pridávanie ďalších regulí a povinností. V druhom prípade sa dá hovoriť o záujme o rozvoj a prispôsobenie sa novej situácii.

Bohužiaľ v súčasnosti to vyzerá, že klasický hráči – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a tri najväčšie energetiky s ich dcérami regionálnymi distribučnými spoločnosťami sa rozhodli ísť cestou reštrikcií a pridávaní (aj) nezmyselných povinností. Prejavom tohto ich trendu je zavedenie G-komponentu, tlak na jeho zvyšovanie, platby poplatkov za samovýrobu a samospotrebu a aj spor okolo svojvoľného odobratia podpory na rok 2015 viac ako tretine výrobcov „zelenej“ elektriny.

Nakoľko nie sú sami schopní prejsť na normálnu komunikáciu tak sa ich k tomu profesné asociácie (SAPI.sk, SBA.skAMVE.sk) a novo založené občianske združenie Energia budúcnosti (EnergiaBuducnostiOZ.sk) snažia pritlačiť. A to aj formou protestných zhromaždení.

 

 

 

 

 

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.