G komponent

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu kapacity (pripojeného výkonu) výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou č. 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby – §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí za možnosť byť pripojený. Výpočet je komplikovaný, ale v konečnom dôsledku ide asi o 20 000€ za pripojený MW na rok. Veľkosť G-komponentu je závislá od inštalovaného výkonu výrobne a je to 30 % z 12 mesačnej rezervovanej kapacity spotrebiteľa.

Teto systém je silne diskriminačný a zvýhodňuje veľkých tradičných výrobcov, ktorý môžu platiť tento poplatok z  tržieb za vyrobenú elektrinu, len preto, že sú pripojení do prenosovej sústavy. Nie je to ovšem umožnené výrobcom pripojeným do regionálnych distribučných sústav, ktorí musia platiť aj keď nevyrábajú. Značne znevýhodňuje zvlášť “sezónnych” výrobcov, ako sú napríklad cukrovary v Seredi alebo v T. Teplej.

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav chcú, aby výrobcovia elektriny platili za prístup do sústavy až 100 % hodnoty svojej maximálnej rezervovanej kapacity. Použili argument, že výrobca elektriny je rovnakým užívateľom sústavy ako koncový odberateľ a preto by mal platiť rovnako. Túto požiadavku vzniesli v rámci pripomienkového konania novej vyhlášky z dieľne URSO.

Nebudem to kritizovať, ale mám iný návrhm ktorý by bol skutočným “zrovnoprávnením” odberateľov a výrobcov.

V súlade s logickým argumentom prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav by teda nová definícia G-komponetu mala znieť, že je to dohodnutá hodnota rezervovanej kapacity dodávky do distribučnej sústavy, maximálne však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Rozdelenie je štandardné, to znamená, že je možné dohodnúť mesačnú, štvťročnú alebo ročnú RK dodávky výrobcu. Cena za rezervovanú kapacitu dodávky výrobcu by bola rovnaká  ako cena RK odberateľa.

Výhody návrhu ::

  • Rovnaké pravidlá pre výrobcu aj odberateľa.
  • Cena za RK dodávky výrobcu si výrobca dohaduje podľa toho, ako v skutočnosti zaťaží distribučnú sieť. Ak výrobca časť vyrobenej elektriny spotrebuje (ostatná vlastá spotreba), tak si dohodne RK za dodávku do siete len vo výške skutočne dodávaného výkonu do regionálnej sústavy.
  • Sezónny výrobca si dohodne platenie RK len v čase výroby a vo výške dodávky do DS.
  • Výrobca, ktorý nevyrába, nedodáva do distribučnej sústavy, neplatí (napríklad výrobcovia 1508, ktorí zastavili prevádzku).

No a keď prevádzkovatelia RDS volajú po zrovnoprávnení výrobcov a odberateľov, tak je potrebné zjednotiť aj pripojovací poplatok ( MRK ) za pripojenie výrobne do DS. Dnes žiadateľ o pripojenie výrobne platí dvojnásobok poplatku žiadateľa o pripojenie odberného miesta.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.