Reportáž: (SEMINÁR SAPI) Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015

Spracované pre SolarneNovinky.sk.

Dňa 21. 10. 2014 Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu – SAPI zorganizovala pravidelný seminár, ktorého témou bola, ako inak, fotovoltika. Seminár sa konal pod názvom: Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015. V tejto stručnej reportáži sa budeme venovať celému obsahu, ale najmä téme, ktorá fotovoltiku obchádza už od začiatku roku – malé zdroje a inštalačná podpora EU.

Priebeh bol rozdelený na tri sekcie: Administratívna, Legislatívna a Technická.Tak ako po minulé roky sa organizátorom podarilo zabezpečiť zaujímavých rečníkov, ktorí k téme majú na základe svojej odbornosti čo povedať. Stručný obsah jednotlivých častí:

– Administratívna sekcia – Malé zdroje: stav prípravy podpory, proces pripájania, reálne skúsenosti; rečníci: SIEA, VSDs, MARTEL Slovakia, SAPI

– Legislatívna sekcia – FV z pohľadu štátu, G-komponent, iné možnosti pripojenia FVE/Z; rečníci: MH SR, AK SEMANČÍN & POLÁČEK, SAPI

– Technická sekcia – Riešenia pre budúcnosť: manažment pretokov, uskladňovanie elektriny, budúcnosť vo svete, fotovoltika a fototermika; rečníci: Solární Novinky.cz, FRONIUS, THERMO|SOLAR Žiar.

Najhorúcejšou témou boli, samozrejme, Malé zdroje podľa § 4a zákona o podpore OZE a KVET. Sekcia sa začala prednáškou p. Dr. Ing. Kvetoslavy Šoltésovej, CSc. zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.sk), pohľadu na ich pripájanie sa následne venovali zástupca Východoslovenskej distribučnej p. Ing. Július Ruščák a p. Ing. Filip Beláň z MARTEL Slovakia, ktorý má aj tohtoročné skúsenosti z pripájania FV do RDS.

Pani Šoltésová vo svojom vystúpení podrobne predstavila operačný program „Kvalita životného prostredia“, skladajúci sa z piatich prioritných osí. V prioritnej osi č. 4 – „Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“ a v jeho Investičnom opatrení 4.1. je zahrnutá „Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov“. Tu bude treba hľadať mechanizmus pre inštalačnú podporu malých zdrojov.

Na seminári p. Šoltésová potvrdila, že operačné programy zatiaľ zo strany EK neboli schválené, ale do konca mesiaca októbra sa očakávalo ich schválenie. Čo sa aj 30. 10. potvrdilo a všetky operačné programy nám boli schválené. Týmto sa otvorila možnosť dokončiť celý proces schvaľovania nevyhnutných dokumentov pre možné čerpanie inštalačnej podpory pre malé zdroje. Treba si uvedomiť, že tento krok – podpis operačných programov – nie je posledný. Ako povedala p. Šoltésová, zodpovedné orgány ešte stále riešia vhodnú formu naplnenia záväzkov pre podporu malých zdrojov tak, aby nebola porušená legislatíva EÚ ani naša. Pred SIEA ležia dva variantné návrhy: podpora pomocou „inštalačných poukazov – voucherov“, ktoré by dostal žiadateľ a následne si ich uplatnil u inštalatéra OZE, alebo forma, kde žiadateľom o podporu by bola inštalačná firma, ktorá by bola aj príjemcom a podporu by preniesla do zľavy koncovému majiteľovi malého zdroja.

Samozrejme, keď tieto nejasnosti budú odstránené, tak o tom na týchto stránkach budeme informovať. Očakáva sa, že v novembri by mohli byť stanovené Rámcové pravidlá a v decembri až januári by mohla byť vyhlásená výzva na podávanie žiadostí. Po zákonom stanovenej lehote na výzvu by prvé čerpanie podpory mohlo nastať niekedy v apríli až máji. Pokiaľ bude všetko bežať na optimálnej úrovni.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.