Legislatívne a technické rámce fotovoltiky na Slovensku – diel 1

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka. V tejto minisérii sa krátko pozrieme na históriu vývoja FV, ale najmä na to aké sú v súčasnosti technické a legislatívne u nás rámce.

1        Úvod

Fotovoltika prešla i na Slovensku prekotným vývojom. V tomto vývoji možno nájsť niekoľko zlomových období: FV pred zákonom o podpore OZE, investičné obdobie, strešné inštalácie, malé zdroje do 10 kW a nakoniec súčasnosť s očakávanou podporou EU na inštalácie malých zdrojov. Tieto udalosti sa odohrali v rozmedzí roku 2009 po dnešok. Ako vidno, za krátku dobu svojej funkčnosti fotovoltika (aj) prispela k zásadnej zmene energetiky ako takej.

2        Krátky pohľad do histórie

Pri analýze kam sa asi fotovoltika bude uberať, je potrebné vedieť akým vývojom prešla. Fotovoltika je vo svete technológia s históriou siahajúcou do začiatku sedemdesiatych rokov. Avšak v tom čase bola skôr vesmírnou a teda aj drahou technológiou. Až so zmenou milénia sa FV stáva bežne používaným pozemským zdrojom elektriny.

2.1 Obdobie pred prijatím zákona o podpore OZE

Na Slovensku sa zásadnej zmeny dočkala prijatím zákona o podpore OZE a KVET v auguste 2009 (Zákona č. 309/2009 Z.z.). Pred týmto bolo na Slovensku pár inštalácií najmä na vysokých školách, jedna komerčná vo Vyšnom Kubíne (cca. 20 kW) a ostrovný systém na Terryho chate vo Vysokých Tatrách.

2.2 Zákon o podpore OZE – investičné obdobie

Prijatím zákona sa spustilo dynamické investičné obdobie, ktoré trvalo od druhej poloviny 2009 do 30. 6. 2011. To bolo aj obdobie najväčšieho nárastu inštalovaného výkonu. Slovensko malo “trochu” väčšie šťastie pri regulácii rozvoja a v samotnom zákone o podpore OZE stanovilo limity na jednotlivé inštalácie. V tomto období akýkoľvek zdroj – aj FV – do 1 MW nepotreboval povolenie MH SR a teda aj osvedčení o súlade s Energetickou koncepciou od SEPS a.s. Takýchto fotovoltických elektrární (FVE) vzniklo v tomto čase aj väčšina, cca. 350 inštalácií vo výkone 100 kW až 1 MW na voľnej (zelenej) ploche.

V decembri roku 2009 SEPS a.s. vydal aj 36 “osvedčení” pre FVE s celkovým výkonom 120 MW. V tomto období mala FV aj vysokú finančné podporu. Cena elektriny z FV sa pohybovala okolo 400 €/MWh, teda vyše trojnásobku štandardnej konečnej ceny elektriny. Vyplývalo to z vtedajšej ceny technológií, najmä FV panelov.

2.3 FV sa presúva na strechy a fasády

Už v roku 2010 došlo k prvej zásadnej zmene zákona č. 309/2009, kde sa s účinnosťou od 1. 7. 2011 prestali podporovať pozemné inštalácie slnečných elektrární. Od účinnosti tejto zákonnej zmeny bolo možné riešiť FVE s určenou podporou iba na “strechách a fasádach budovy” a len do výšky 100 kW a neskôr (1. 7. 2013) iba do 30 KW. Cena elektriny z FV do súčasnosti klesla z pôvodných 430 €/MWh na súčasných 98,94 €/MWh. Od 1. 1. 2015 dokonca iba 88,89 €/MWh.

2.4 Malý zdroj podľa § 4a

Od 1. 1. 2014 je platná, zatiaľ posledná, úprava zákona o podpore OZE a VÚKV (vysoko účinnej kombinovanej výroby), ktorá zavádza nový pojem – Malý zdroj do 10 kW bez podpory doplatkom. Je to aj obdobie zvyšovania záujmu u bežných ľudí o vlastný zdroj elektriny. Technológia FV sa dostala do takej cenovej úrovne, že sa zaplatí aj na základe vlastnej spotreby.

 

V ďalších dieloch tejto minisérie sa pozrieme na súčasný stav a následne si rozoberiem ako je teda vlastne možné riešiť (inštalovať) FV dnes.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.