Reakcia na rozhovor s hovorcom ÚRSO

Na serveri www.solarnenovinky.sk vyšiel rozhovor s “hovorcom úradu pánom Luptákom“. Nakoľko v článku je viac nepresností, ktoré sa ma týkajú ako občana aj osobu spojenú so SAPI tak sa tu pokúsim reagovať.

Najskôr niekoľko všeobecných reakcií a potom k jednotlivým vyjadreniam.

Základný zákon štátu – ústava – hneď v článku 2 hovorí:
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Ja, ale aj SAPI sa správame podľa odseku (3), ale ÚRSO ako orgán štátnej správy sa musí správať podľa odseku (2). To je zásadný rozdiel medzi úradom a nami.

Zjednodušene povedané: štátny orgán nemôže konať tak ako sa mu zachce, len ak mu jednoznačne zákon dáva oprávnenie niečo urobiť.

Ďalšia poznámka: patrím asi do starej školy, kde sa ľudia milovali a veci používali, nie do súčasného trendu, kde sa ľudia používajú a veci milujú.

A teraz k detailom rozhovoru:

1. hneď v nadpise článku je formálna chyba “V roku 2013 ÚRSO skontrolovalo 1 278” – kontroly prebehli v prvom polroku roka 2012. V roku 2011 úrad vykonal kontrolu 400 FVE. Takže 400 FVE bolo kontrolované v roku 2011 aj 2012. Uznávam, že chyba je možno na strane servera, ale predstaviteľ úradu si to mal všimnúť a opraviť.

2. Počet kontrol a ich výsledok: V roku 2011 skontrolovaných 400 FVE, v roku 2012 skontrolovaných 1278 FVE (400 opakovane) a v podstate až v auguste 2014 sú zverejnené “nejaké” výsledky. Po takejto dobe by som očakával, že z tých počtov by úrad mohol a mal vedieť a povedať, koľko z oznámení jednotlivým inštitúciám ako dopadlo. Bohužiaľ ani teraz sme sa to nedozvedeli.

3. Patrím k mladým ľuďom (je mi iba 48), tak si nepamätám, že by nejaká inštitúcia, niekde od vzniku Slovenska, vykonala paušálnu kontrolu nejakej skupiny, alebo odvetvia. Nepočul som, že by úrad skontroloval všetky malé vodné elektrárne, alebo všetky výrobne Slovenský elektrární a.s., alebo všetky teplárne. V čom je teda fotovoltika iná?

4. “Chápeme, že SAPI nás nemá rada” – SAPI je právnická osoba – asociácia. Úrad je tiež právnická osoba. Navzájom nie sú schopné citu. Ako osoba mám k úradu neutrálny postoj. Chápem, že musia existovať, veď chránia aj mňa ako odberateľa elektriny.

Taktiež poznám z úradu viacero zamestnancov osobne, s niektorými som sa stretol iba raz, s niektorými viackrát. Množstvo zamestnancov si vykonáva svoju prácu poctivo a dobre. Ale s čím sa nemôžem zrovnať je keď úrad prostredníctvo svojich zamestnancov, najmä predsedu, porušujú zákony a berú to ako vec, ktorá je v poriadku.

Aby som nehovoril do vetra tak dám niekoľko jasných porušení zákonov a niekoľko kde máme rozdielny pohľad na zákon:

Jasné porušenia zákonov:

a) v máji 2010 predseda ÚRSO navrhol cenový výnos, kde v rozpore so zákonom 309/2009 znížil cenu elektriny z FV o 30%. Nakoniec aj na popud našich sťažností (vtedy ešte neorganizovaných v SAPI) sa to skončilo znížením o 10 % (vtedy legálna hranica).

b) To isté sa opakovalo na jar 2011 – opätovne návrh na zníženie o viac ako povolených 10 %. Dnes už je v zákone možnosť meniť podstatne viac.

c) v júli 2013 vstúpila v platnosť vyhláška 221/2013 o cenovej regulácii, ktorá zaviedla G-komponent. Nebudem vysvetľovať podstatu, kto chce viac si nájde tu na serveri, alebo na www.sapi.sk.

Rozdieľne vysvetlenia zákonov:

d) na súdoch je kauza medzi úradom a majiteľmi FVE z prelomu mesiacov 6 a 7 2012. Išlo o podpis na protokole o vykonaní funkčných skúšok v zodpovednosti SSE-D a.s. Zákon hovorí o dátume vykonania skúšky a úrad si to vysvetľuje, že je to podpisom úradníka v kancelárii.

e) inštalovaný výkon: nakoniec sa v novele 30/2013 zmenil zákon 309/2009, kde jediné fotovoltické elektrárne majú iný princíp čo je to inštalovaný výkon.

Vecí by bolo viac, ale ak si uvedomíte princíp, tak “aby ona sama (SAPI pozn. autora) rozširovala o úrade podobné nezmysly” SAPI nepotrebuje šíriť nezmysly. Úrad si na to stačí sám.

5.  Ak si uvedomíme, že najmenšie kontrolované elektrárne mali výkon okolo 2 kW, teda ich produkcia je cca. 2 MWh za rok. Pri tej najlepšej cene elektriny z OZE je to príjem 2 x 430 €/MWh = 860 €. Každú kontrolu vykonala komisia zložená minimálne z troch členov. Akú škodu asi tak môže spôsobiť takáto elektráreň, že potrebovala každá jedna podrobnú kontrolu? Každá jedna FVE pred udelením cenového rozhodnutia musela na úrad dodať množstvo dokumentov:dokumentáciu, kolaudačné rozhodnutie, protokol z funkčných skúšok, východiskovú revíziu, … Až na základe tejto dokumentácie bolo pre FVE vydané cenové rozhodnutie, potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti a potvrdenie o pôvode zdroja. To pre tie malé FVE nevedeli posúdiť ich stav už z tejto dokumentácie?

Pre tie dvakrát kontrolované FVE (bolo ich 400) musela kontrola z roku 2012 kontrolovať kontrolu z roku 2011?

Štátny orgán by mal prostriedky, ktoré pochádzajú z našich daní využívať účelne. Vyššie uvedené opakované kontroly neboli účelne vynaložené prostriedky.

6. nehovoriac o správnosti a vhodnosti samotnej cenovej regulácie. Čím ďalej väčšie množstvo subjektov sa sťažuje (a podľa mňa právom), že úrad nezverejňuje ako došiel k jednotlivým výškam ceny energií. Málokto vie ako sa vypočítala TPS, TSS, ako došli k jednotlivým cenám elektriny pre OZE a KVET.

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.