Cena tepla na Slovensku v roku 2012

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla – regulovaný subjekt – ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady. Rozhodnutia ÚRSO pre rok 2012 boli spracované “ručne” – z PDF dokumentov boli údaje zanesené do databázy. Rovnomenný článok bol uverejnený na stránkach Spoločnosti rozumných spotrebiteľov Slovenska.

Mapa

Webová aplikácia “Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku” – Mapa cien tepla na Slovensku je dostupná na adrese:

http://www.sporops.sk/urso/rozhodnutia.php.

Na mapovom podklade zobrazuje značky priradené cenovým rozhodnutiam vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Variabilná a fixná zložka (tzv. dvojzložková cena) je prepočítaná na cenu za jednu MWh a je geolokovaná podľa adresy regulovaného subjektu alebo odberných miest.

Okno webovej aplikácie s cenami v roku 2012.
Obr. 1. Okno webovej aplikácie.

Z cenových rozhodnutí vydaných regulovaným subjektom vo forme PDF dokumentov sú údaje prenesené do databázy webovej aplikácie. Okrem zostavenia mapy databáza umožňuje získať rôzne doplňujúce údaje, prehľady, štatistiky.

Dokumenty

Prehľad o PDF dokumentoch s cenovými rozhodnutiami pre rok 2012 je v tab. 1.

Tab. 1. Spracované dokumenty cenových rozhodnutí pre rok 2012.
Charakteristika Hodnota
Počet dokumentov cenových rozhodnutí  363
Počet dokumentov s cenami pre domácnosti  324
Počet dokumentov s jednou cenou pre domácnosti  281
Počet dokumentov s viacerými cenami pre domácnosti  43

Ceny

Prehľad o cenách tepla pre domácnosti v roku 2012 je v tab. 2.

Tab. 2. Štatistika cien tepla pre domácnosti v roku 2012.
Charakteristika Hodnota
N – počet cien  631
min – najmenšia cena  14,31 €/MWh
avg – priemerná cena  98,93 €/MWh
max – najväčšia cena  269,57 E€ur/MWh

Najmenšia cena 14,31 €/MWh je schválená regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s. pre odberné miesta v Trnave.

Najväčšia cena 269,57 Eur/MWh je schválená regulovanému subjektu Železnice Slovenskej republiky pre odberné miesta v obci Šarišské Lúky.

Početnosť výskytu cien

Prehľad početnosti výskytu cien v roku 2012 je v tab. 3 – obr. 2 a tab. 4 – obr. 3.

Tab. 3. Počet cien v troch intervaloch.
Rozpätie cien Počet cien
Modré značky na mape pre ceny v intervale do 89,04 €/MWh  169
Zelené značky na mape pre ceny v intervale 89.04 až 108,83 €/MWh  323
Červené značky na mape pre ceny v intervale nad 108,83 €/MWh  139
Počet cien v troch intervaloch
Obr. 2. Počet cien v troch intervaloch.

Rozpätím cien pre zelené značky 89,04 až 108?83 €/MWh je 10 percentné okolie priemernej ceny, ktorá je 98,93 €/MWh.

Tab. 4. Rozdelenie početnosti výskytu cien.
Rozpätie cien €/MWh Počet cien
0 až 10  0
10 až 20  1
20 až 30  1
30 až 40  3
40 až 50  7
50 až 60  13
60 až 70  23
70 až 80  42
80 až 90  82
90 až 100  197
100 až 110  134
110 až 120  58
120 až 130  31
130 až 140  13
140 až 150  4
150 až 160  4
160 až 170  7
170 až 180  2
180 až 190  1
190 až 200  3
200 až 210  2
210 až 220  0
220 až 230  2
230 až 240  0
240 až 250  0
250 až 260  0
260 až 270  1
Rozdelenie početnosti výskytu cien.
Obr. 3. Rozdelenie početnosti výskytu cien.

Najväčší počet cien sa vyskytuje v okolí priemernej ceny 98,93 €/MWh. Výrazne menšie alebo výrazne väčšie ceny sú ojedinelé.

Skutočné ceny

V cenových rozhodnutiach ÚRSO je uvedená maximálna cena, ktorú dodávateľ nesmie prevýšiť. Je však možné dohodnúť nižšiu cenu. O tom ale nie sú dostupné informácie. Nie sú ani údaje o tom, na aké objemy dodaného tepla sú použité jednotlivé ceny. Prehľady o skutočných cenách by bolo možné upresniť napríklad vtedy, ak by bol k jednotlivým cenám tepla pre domácnosti pripojený predpokladaný rezervovaný príkon odberu tepla a/alebo odhad počtu domácností odoberajúcich teplo za danú cenu.


V Liptovskom Mikuláši 22.11.2013 Imrich Buranský

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.