Anomálie v dokumentoch ÚRSO

Ako dosiahnuť, aby si ÚRSO plnil svoje zákonné povinnosti, minimalizoval chyby a niesol zodpovednosť za nesprávne údaje vo svojich dokumentoch? V tomto článku sú postrehy opísané v rovnomennom článku na SolarWeb.sk.

ÚRSO - úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Uverejňovanie údajov o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je zákonnou povinnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO, úrad). Uverejňuje ich na svojich stránkach. Vo všeobecných podmienkach použitia webových stránok úradu je upozornenie, že “úrad ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom webovej stránky” a “nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky”. Upozornili sme na anomálie na stránkach ÚRSO, ktoré sťažujú strojové spracovanie zverejnených údajov. Nielen na stránkach úradu sú nepresnosti, formálne chyby, preklepy. Nachádzajú sa aj v dokumentoch. Ukážeme tie, ktoré sme odhalili v PDF dokumentoch o doplatkoch pre OZE a KVET z rokov 2011 a 2012. Je nesporné, že databáza poskytuje zjavné výhody v porovnaní s PDF dokumentami. Získané prehľady z databázy však môžu byť spochybnené kvôli nepresnostiam, ktoré sa s údajmi dostali do databázy.


Obsah


Názvy subjektov

Agregácia údajov pre jednotlivé subjekty bude úspešná, ak ten istý subjekt má vo všetkých jeho doplatkoch rovanký názov. Rôzne skratky či formy zápisov druhov organizácií, rôzne použitie čiarok, ba dokonca aj medzier, bude príčinou nezhôd v názvoch. Získané sumy, priemery, najmenšie či najväčšie hodnoty sledovanej veličiny pre jednotlivé subjekty možu byť kvôli rôznym názvom subjektov nepresné. Uvedieme zopár príkladov nezhôd.

Rok Riadok Subjekt Rok Riadok Subjekt
2011 63 Hydro-Gen, a.s. 2011 420 HYDRO-GEN a.s.
2011 18 MAEN SK spol. s r.o. 2011 903 MAEN SK, s.r.o.
2011 61 ENERGO-AQUA, a.s. 2011 1106 ENERGO – AQUA a.s.
2011 81 H & T COMMUNICATION, a.s. 2012 706 H&T-Communication, a.s.
2011 141 Bioagris, s.r.o. 2012 730 Bioagris s.r.o.
2011 55 Nafta, a.s. 2012 945 NAFTA a.s.

Ľudskému oku sú uvedené nezhody takmer neviditeľné. Stroj ich vyhodnotí ako rôzne subjekty, ak ho nenaučíme ignorovať rozdiely. Východiskom by mohlo byť, keby spolu s názvom subjektu bol uvedený aj jeho jednoznačný identifikátor, napr. identifikačné číslo organizácie. Prínosom by bolo aj uvedenie čísla rozhodnutia, ktorým ÚRSO stanovil subjektu výšku doplatku.


Názvy distribútorov

Aj agregácia údajov pre distribútorov je “citlivá” na nezhody v názvoch – skratkách distribučných spoločností. Pomlčka dokáže z jednej spoločnosti urobiť dve. To sa potom odrazí napr. v grafoch, pozrite obr. 1.

Pomlčka
Obr. 1. Pomlčka z jednej spoločnosti urobí dve.

SSED a SSE-D stroj vyhodnotil ako dve spoločnosti. Ako rôznych distribútorov vyhodnotil aj ZSED a ZSD. Namiesto troch tak máme v grafe päť distribučných spoločností.


Primárne zdroje

V dokumentoch o doplatkoch pre OZE a KVET je uvedený primárny zdroj. Dáva to možnosť získať prehľad o podiele jednotlivých zdrojov na výrobe energie. V dokumentoch z rokov 2011 a 2012 sú tieto primárne zdroje:

 • biomasa
 • biomasa a fosilne palivo
 • bioplyn
 • čierne uhlie
 • hnedé uhlie
 • katalyticky SO
 • katalyticky spracovaný odpad
 • KGJ
 • plyn ČOV
 • skládkový plyn
 • slnečná energia
 • spaľovací motor
 • uhlie a zemný plyn
 • veterná energia
 • vodná energia
 • vykurovací olej
 • zemný plyn
 • zemný plyn a uhlie

Človek rozpozná, že “katalyticky SO” a “katalyticky spracovaný odpad” bude zrejme rovnaký primárny zdroj. Pre stroj sú to dva rôzne primárne zdroje. Rovnako aj “uhlie a zemný plyn” a “zemný plyn a uhlie“.


Záporné hodnoty

Sledované veličiny o výrobe energie a doplatkoch by mali byť nezáporné čísla. V zdrojoch ÚRSO nájdeme aj záporné hodnoty, napr.:

Rok Riadok Subjekt Výška doplatku rok 2012 (€)
2011 409 MVE Divín -0.06


Podozrivé hodnoty

V údajoch o doplatkoch je uvedené množstvo energie na doplatok MWh aj finančná čiastka – veľkosť doplatku €. Z nich sa vypočítava merný doplatok € na MWh. Niektoré hodnoty vychádzajú neprimerane veľké.

Rok Riadok Subjekt Na doplatok MWh Doplatok € Doplatok €/MWh
2012 1816 Martel Gemer, s.r.o. 10 24919 2491.9
2012 2057 Ján Murín – TOMS, FVE Dúbravy 18 32136 1785.33
2012 2058 Martin Murín, Detva – FVE Dúbravy 19 32293 1699.63


Nesúlad s rozhodnutím

Nadmerný výskyt rôznych nepresností v dokumentoch o doplatkoch pre OZE a KVET vyvoláva zdanie, že aj v ére hromadného nasadenia výpočtovej techniky sú tieto dokumenty vytvárané “manuálne” – ručným prepisovaním z textových dokumentov. Pozrime sa na príklad nezrovnalosti medzi dokumentom o doplatkoch z roku 2012 – riadok 2203 a rozhodutím pre daný sunjekt z roku 2012, obr. 2 a 3.

Údaje v dokumente o doplatkoch
Obr. 2. Údaje v dokumente o doplatkoch.

Údaje rozhodnutia
Obr. 3. Údaje rozhodnutia.

V dokumente o doplatkoch je uvedená predpokladaná výroba energie, na ktorú sa uplatní v roku 2013 doplatok vo výške 67 MWh, v rozhodnutí je 2,0998 MWh. Jedná sa o solárnu elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 0,00422 MW. Hodota 67 MWh je zrejme nesprávna.

Opísaná nezrovnalosť bola zistená čiste náhodne. Bez účasti ÚRSO nie je reálne skontrolovať správnosť všetkých údajov. Za roky 2011 a 2012 sa jedná o 3998 riadkov v tabuľkách o doplatkoch. “Ručné” otvorenie a skontrolovanie takého množstva PDF dokumentov je časovo náročné. Strojová kontrola naráža na problémy “voľnej formulácie” dokumentov rozhodnutí. Vydolovať z nich potrebné údaje sa javí obtiažne.


Záver

“Čo sa môže pokaziť, pokazí sa.” “Ak nevidíme chyby, niečo sme nepostrehli.” To sú dva z Murphyho zákonov, ktoré sa zjavne uplatnili v dokumentoch ÚRSO o doplatkoch pre OZE a KVET. O čo by bol život programátorov ale aj energetických analytikov jednoduchší, keby v dokumentoch neboli chyby! Dá sa dosiahnuť, aby si ÚRSO plnil
svoje zákonné povinnosti, minimalizoval chyby a niesol zodpovednosť za nesprávne údaje vo svojich dokumentoch?


V Liptovskom Mikuláši, 16.2.2014
Imrich Buranský

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.