Elektrárne Vojany zvyšujú efektívnosť výroby

Od roku 2012 sa v tepelnej elektrárni vo Vojanoch podarilo viacerými opatreniami ušetriť viac než 2.090 MWh elektrickej energie. Prevádzkovateľ hľadá ďalšie spôsoby ako optimalizovať prevádzku a zlepšiť účinnosť výroby.

Elektrárne Vojany v roku 2012 pristúpili k programu optimalizácie prevádzky. Zlepšenia sa hľadali pri nábehoch jednotlivých blokov, ich samotnej prevádzke, ako aj odstávkach, informujú o tom Slovenské elektrárne vo svojom firemnom mesačníku. Analýzy ukázali, že priestor na zvýšenie účinnosti v podmienkach kondenzačnej tepelnej elektrárne je najmä v znížení strát vo výrobných okruhoch a redukcii vlastnej spotreby elektriny.

Energetické straty v generátoroch, kotloch alebo turbínach nie sú v podmienkach tepelnej elektrárne zanedbateľné. Čistá účinnosť elektrárne vo Vojanoch sa v súčasnosti pohybuje okolo 30 percent, pričom tento údaj zohľadňuje aj vlastnú spotrebu tohto zdroja. Približne polovicu strát tvorí teplo odvedené chladiacou vodou z kondenzátora.

Úsporné prevádzkové režimy vo Vojanoch

V rámci šetrenia na vlastnej spotrebe hľadal prevádzkovateľ spôsoby ako úspornejšie využívať čerpadlá vody s veľkým výkonom. V praxi to znamenalo zredukovanie ich využitia na nevyhnutý časový úsek a na dopravu vody využívať aj iné možnosti. Pri nábehu blokov sa vo Vojanoch využíva časť chladiacej vody alebo po odstavení voda z prevádzkujúceho bloku. V prípade, že v danom čase nie je žiadny blok v prevádzke sa na chladenie využíva čerpadlo s nižším energetickým výkonom ako 720 kW. Ďalším príkladom je kratšia prevádzka čerpadla s výkonom 90 kW na moderných blokoch č.5 a č.6.  Úspornejšie čerpadlo v spomínaných blokoch sa používa aj na dochladenie servomotorov ventilov turbíny.

Od januára 2012 do novembra 2013 sa optimalizáciou vlastnej spotreby ušetrilo vo Vojanoch zhruba 2.090 MWh elektrickej energie. Úspora má aj ekologický rozmer – na vyrobenie ušetreného objemu elektriny by bolo potrebné spáliť okolo 820 ton čierneho uhlia.

Brzda a plyn slovenskej elektroenergetiky

Elektrárne Vojany sa nachádzajú na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Ich primárnym zameraním je poskytovanie podporných služieb prenosovej a elektrizačnej sústave. Závod aktuálne tvoria dve energetické výrobne: Elektrárne Vojany I (4×110 MW) a Elektrárne Vojany II (4×110 MW). V súčasnosti disponibilný inštalovaný výkon predstavuje 440 MW. Bloky elektrárne EVO 2 v súčasnosti nie sú v prevádzke z dôvodu vysokých nákladov na výrobu elektriny spaľovaním zemného plynu.


Foto:energia.sk/Michal Jesenič

Palivovú základňu EVO 1 tvorí čierne antracitové uhlie, od roku 2009 aj drevná štiepka. V súčasnosti sú v prevádzke štyri bloky v EVO 1. Konkrétne inovované bloky č.1 a č.2 a nové bloky č.5 a č.6. Prvý a druhý blok sa inovovali v  priebehu rokov 1997-2001, fungujú na princípe klasického spaľovania.  Emisné limity spĺňajú do konca roku 2015. Po tomto termíne sa musia buď odstaviť alebo zrekonštruovať na iný typ spaľovania, prípadne im môže byť udelená výnimka v zmysle platnej legislatívy. Piaty a šiesty blok využívajú fluidnú technológiu spaľovania. Disponujú regulačným rámcom od 50 do 110 MW a poskytujú primárnu, sekundárnu a  terciárnu reguláciu.

Prevádzkovateľ tepelnej elektrárne nedávno ukončil druhú etapu projektu spoluspaľovania biomasy s čiernym uhlím. V roku 2012  sa v závode Elektrárne Vojany vyrobilo 670 GWh elektrickej energie. Z toho čistá dodávka elektriny z biomasy vyrobenej v elektrárni dosiahla 26.137 MWh. V roku 2013 by produkcia zelenej elektriny mala dosiahnuť 70 tis MWh, čím sa ušetrí  zhruba 91-tisíc ton oxidu uhličitého ročne.

© energia.sk

Komentáre

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.